DLA INWESTORÓW

OFERTA PUBLICZNA

TOYA S.A. w drugiej połowie lipca 2011 r. przeprowadziła ofertę publiczną, która zakończyła się debiutem
na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 12 sierpnia 2011 r.

Oferta publiczna objęła 9 263 000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii C. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 2,80 zł za akcję. Akcje Toya S.A. zostały zaoferowane w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia byli: WOOD & Company Financial Services a.s., S.A., Oddział w Polsce. (oferujący i prowadzący Księgę Popytu), Kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k. (doradca prawny) oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (audytor Grupy).

Prospekt Emisyjny TOYA S.A.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego TOYA SA jest publikowana jedynie w celach informacyjnych.

Pliki do pobrania

Więcej dla Inwestorów