TOYA - Władze Spółki

TOYA

Władze spółki

Zarząd

TOYA - Władze Spółki - Grzegorz Pinkosz

Grzegorz Pinkosz

Prezes Zarządu

 • Absolwent Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Związany ze Spółką od 1999 roku. W 2004 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu TOYA S.A. pełni od 2009 roku.
 • Aktualnie pełni również funkcję Prezesa Zarządu TOYA Romania S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu YATO Tools (Shanghai) Co., Ltd.
TOYA - Władze Spółki - Maciej Lubnauer

Maciej Lubnauer

Wiceprezes Zarządu

 • Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
 • Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego TOYA S.A. W roku 2014 objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu TOYA S.A.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego, zdobyte podczas pracy m.in. w następujących spółkach: Belos S.A., FSE Tamel S.A., Roto Frank Sp. z o.o., Imi International Sp. z o.o., IZNS Iława S.A., jak również na rynku kapitałowym, pracując w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego S.A.
TOYA - Władze Spółki - Robert Borys

Robert Borys

Wiceprezes Zarządu

 • Absolwent Wydziału Informatyki i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera systemów i sieci komputerowych. W latach 2005-2007 studiował na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
 • Związany ze Spółką od 2004 roku. Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Działu IT, a w 2022 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu TOYA S.A.
 • Od 2021 roku pełni funkcję Censora TOYA Romania S.A. z siedzibą w Bukareszcie, będącej spółką zależną TOYA S.A.

Rada Nadzorcza

Piotr Mondalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał w 1992 roku.
 • Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami jako:
  • Wiceprezes Prokom Computer System,
  • Członek Zarządu i Wiceprezes Prokom Software S.A.,
  • Dyrektor Generalny Informix Software,
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) oraz Postdata S.A.
 • Od 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Jan Szmidt

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 • Współzałożyciel i pomysłodawca Spółki, związany ze Spółką od początku jej istnienia.
 • Posiada doświadczenie z zakresu business development, potwierdzone wieloma sukcesami na rynku polskim i międzynarodowym.
 • Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Beata Szmidt

Członek Rady Nadzorczej

 • Wieloletni akcjonariusz znający specyfikę działalności Emitenta.
 • Od 5 grudnia 2001 roku do 23 marca 2006 roku pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.
 • W 1990 roku ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dariusz Górka

Członek Rady Nadzorczej

 • Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz NYU Stern School of Business w Nowym Jorku, USA – MBA ze specjalizacją w finansach.
 • Członek Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA) w Newark, NJ, USA.
 • Aktualnie pełni funkcję członka rady nadzorczej Jedność S.A., ZPC Otmuchów S.A., E- Direct Sp. z o.o., PPH Kompap S.A. oraz członka zarządu 21 Concordia Sp. z o.o.
 • Był członkiem rad nadzorczych Jazowa S.A., Bioton S.A., Beskidzki Dom Maklerski S.A., Fadesa Prokom Polnord S.A., Polnord-Wilanów III Sp. z o.o., Petrolinvest S.A., Petrolinvest Gas Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., ABG Spin S.A., Koma S.A., Net Internet S.A., Prokom-Trefl S.A. oraz członkiem zarządu Prokom Software S.A. i Prokom Investments S.A.

Grzegorz Maciąg

Członek Rady Nadzorczej

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
 • Był członkiem organów administracyjnych i zarządzających wielu spółek, m.in. Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., Stopklatka Sp. z o.o., Petrolinvest S.A., Pol-Aqua S.A. oraz Agro-Jazowa S.A., jak również członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski, KOMA S.A., Internet Wizards Sp. z o.o. oraz The Polished Group S.A.
 • Był członkiem zarządu Prokom Software S.A. oraz Prokom Investments S.A.
 • Aktualnie pełni również funkcję członka rady nadzorczej InteliWise S.A.

Wojciech Bartłomiej Papierak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

 • 10.2013-10.2015 FM Bank PBP SA., Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion bankowości przedsiębiorstw (kredyty i pożyczki, mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb).
 • 07.2011-09.2013 Grupa PHN S.A., Prezes Zarządu – restrukturyzacja spółek wchodzących w skład Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości, największej, państwowej spółki zarządzającej aktywami nieruchomościowymi o wartości ok. 2 mld zł i przeprowadzenie IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • 07.2008-06.2011 PKO BP S.A., Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej, odpowiedzialność za ofertę produktową, akwizycję klientów, sprzedaż kredytów i pożyczek i kanały dystrybucji – w tym głównie sieć ponad 1200 placówek własnych oraz Inteligo – internetową markę PKO BP. Od lipca do września 2009 roku p.o. Prezesa Zarządu (odpowiedzialny za podniesienie kapitału o 1,2 mld EUR). Pomysłodawca i sponsor projektu stworzenia centrum usług wspólnych w banku.
 • 11.2006-06.2008 Nordea Bank Polska S.A., Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa – stworzenie centralnego back office’u dla banku, przejęcie i centralizację realizacji czynności wykonywanych dotychczas w oddziałach, poprawę efektywności, stworzenie w ramach projektu TURBO (200 nowych oddziałów bankowych) nowego modelu obsługi operacyjnej placówek banku.
 • 12.2002-10.2006 Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku S.A.), Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprawujący bezpośredni nadzór nad obszarami: finansów, zasobów ludzkich i logistyki, operacji pionu bankowości detalicznej BRE Banku S.A. Wcześniej Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający tworzący i nadzorujący funkcjonowanie centrum usług wspólnych dla pionu bankowości detalicznej, finanse i administracja.
 • 03.2002-03.2003 BRE Bank S.A., Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjnego Bankowości Detalicznej – stworzenie sprawnego back office’u i zarządzanie nim przy restrykcyjnej polityce kosztowej.
 • 04.2000-03.2002 BRE Bank S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Komercyjnego Bankowości Detalicznej, wdrożenie strategii rozwoju bankowości detalicznej w BRE Banku i bezpośredni nadzór nad obszarami marketingu i sprzedaży, kanałami dystrybucji produktów (w ramach projektu MultiBank).
 • 1998-2000 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej – odpowiedzialność za całość oferty skierowanej do klientów indywidualnych (depozyty i kredyty).
 • 1995-1998 Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, p.o. Dyrektora Wydziału Obsługi Klienta, w tworzonej w ramach Grupy Pekao S.A. Kasie Oszczędnościowo Budowlanej odpowiedzialność za zespół tworzący i wdrażający produkty bankowe (kredyty, depozyty, obrót wierzytelnościami).
 • 1993-1998 Polski Bank Inwestycyjny S.A., Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, asystent w Wydziale Kredytów.
 • 1986-1997 Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, praca na stanowisku przewodnika muzealnego.
 • Członek Rad Nadzorczych m.in. Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A., AGRO-MAN S.A., PKO TFI S.A., Banku Pocztowego S.A., PTE Bankowy S.A., Kredobanku S.A. z siedzibą we Lwowie, Banku Częstochowa S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A.
 • Członek Executive Committee Europejskiej Federacji Hipotecznej (2009-2011).
 • Członek Board of Directors Visa Europe z siedzibą w Londynie (2009-2011).

Michał Kobus

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

 • Główny akcjonariusz i Prezes Zarządu Prime Selection Domu Maklerskiego S.A., a także Prezes Zarządu Alfacommunica Sp. z o.o.
 • Wiceprezes Zarządu Krajowego Holdingu Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Członek Rady Nadzorczej Semeko Grupa Inwestycyjna S.A.
 • Członek Rady Nadzorczej Semeko Budownictwo Sp. z o.o.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i zarządczych w spółkach związanych z rynkiem kapitałowym oraz nieruchomościowym. Pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu PZU International, Prezesa Zarządu Dom Książki S.A., Członka Zarządu Barista Sp. z o.o. oraz kierownika zespołu w PKO BP S.A. – Bankowy Dom Maklerski.
 • Współpraca z międzynarodowymi instytucjami rynku kapitałowego pozwoliła mu zdobyć wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku. Posiada znajomość strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia.
 • Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Black Lion Fund S.A., WAMAG S.A., Altus TFI S.A., INSTAL-REM S.A., Radomsko – Invest S.A., Torpol S.A., był także Członkiem Komisji Rewizyjnych w OJSC IC PZU Ukraine oraz OJSC IC PZU Ukraine Life Insurance.

Więcej o Grupie TOYA