TOYA S.A. kontynuuje wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2022

TOYA S.A. kontynuuje wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2022

Zawirowania na rynkach światowych, konflikt rosyjsko-ukraiński, pandemia – rosną czynniki ryzyka prowadzonej działalności w wielu branżach, również narzędziowej. Mimo to w pierwszym półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży TOYA S.A. wyniosły 290 954 tys. zł i były wyższe o 2,9% od przychodów osiągniętych w pierwszym półroczu 2021 r. Nieznacznie niższy zysk brutto ze sprzedaży był spowodowany głównie wyższym kosztem zakupu towarów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Więcej aktualności

Więcej o Grupie TOYA