TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15,kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał
zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze
W imieniu Zarządu Toya S.A. mam przyjemność przekazać Państwu roczny raport Spółki za rok 2022. Był to
trudny, ale dobry rok, w którym Spółka zanotowała ponad 9% dynamikę wzrostu sprzedaży osiągając historyczny
obrót ponad 594 mln zł. Spółka wzmocniła swoją pozycję biznesową jako wiarygodny partner, ale również jako
spółka dominująca Grupy Kapitałowej Toya.
Największy wpływ na osiągnięcie dobrych wyników finansowych miało zwiększenie sprzedaży w kanale
hurtowym. W porównaniu do roku ubiegłego sprzedaż w tym kanale wzrosła o ponad 32 mln zł, odnotowując
ponad 14% dynamikę wzrostu. Dobre wyniki sprzedaży na rynku polskim nie byłyby możliwe bez dobrze
dopasowanej do wymagań klientów oraz stale aktualizowanej szerokiej oferty produktowej. Spółka odnotowała
również wzrost sprzedaży w kanale eksportowym. Jest to duży sukces, zważywszy na wojnę rosyjsko – ukraińską,
trwającą prawie rok i fakt, że Europa Wschodnia stanowi istotny rynek eksportowy dla Spółki. Dobrze rozwijał się
również kanał sprzedaży detalicznej realizowany poprzez technologie e-commerce, który pozostał najbardziej
rentownym kanałem sprzedaży, osiągając blisko 25% dynamikę wzrostu sprzedaży.
Najbardziej rozpoznawalną i cenioną wśród klientów marką własną Spółki jest Yato. Wartość sprzedaży
produktów tej grupy osiągnęła 69% udziału w przychodach ogółem. Produkty tej marki cieszą się od lat
niesłabnącym zainteresowaniem klientów, którzy doceniają bardzo dobrą jakość oraz znakomity, wyróżniający
się design.
Miniony rok był trudny dla Spółki. Z jednej strony doświadczaliśmy skutków nierównowagi gospodarczej na
rynkach światowych związanych z odbudowywaniem gospodarek po pandemii koronawirusa, z drugiej strony
odczuwaliśmy skutki spowolnienia gospodarczego oraz wzrostu niepewności, spowodowane konfliktem zbrojnym
w Ukrainie. Przedstawiając raport roczny, jestem przekonany, że osiągnęliśmy sukces i zbudowaliśmy solidne
podstawy pod rozwój Spółki w następnych latach. Spółka dobrze wykorzystała nakłady poniesione na rozwój,
miała atrakcyjną ofertę, zyskała nowych klientów i poszerzyła swoje kompetencje.
Trwający konflikt zbrojny pomiędzy Rosją, Białorusią i Ukrainą może mieć jednak bezpośredni wpływ na wyniki
finansowe w kolejnym roku. Skala tego wpływu, moim zdaniem, uzależniona będzie między innymi od długości
trwania konfliktu oraz sankcji gospodarczo-politycznych nałożonych przez społeczność międzynarodową, które
mogą wpływać na działalność operacyjną Spółki.
W imieniu Zarządu oraz kadry kierowniczej Toya S.A. chciałbym podziękować akcjonariuszom, wszystkim
klientom, dostawcom oraz pracownikom za wkład w jej rozwój, bez którego nie byłoby możliwe osiągnięcie
dobrych wyników finansowych w minionym roku. Jestem przekonany, że Wasze dalsze wsparcie, jak również
realizowana z sukcesem od kilku lat strategia rozwoju przyczynią się do osiągnięcia dobrych wyników również w
2023 roku.
Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym.
Prezes Zarządu
Grzegorz Pinkosz